Trang web này sử dụng Javascript. Xin lưu ý một số chức năng sẽ không hoạt động bình thường nếu như trình duyệt không hỗ trợ hoặc vô hiệu hóa Javascript.

Đăng ký bảo hành

* : bắt buộc

Đăng ký bảo hành sản phẩm Toshiba của quý khách đã hoàn tất. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ.

Số đăng ký của quý khách là:. Vui lòng lưu lại để sử dụng các dịch vụ sau này.

Mã số xác nhận cũng sẽ được gửi đến quý khách qua email hoặc điện thoại.

Trở về trang chủ Đăng ký sản phẩm khác

hot line